Blekingesjukhuset lär ut Aspiremetoden

2016-05-03

Blekingesjukhuset är världsledande på den fetmakirurgimetod som kallas Aspire och sprider nu kunskaperna till våra nordiska grannländer. Den 4 maj är det Norges tur då läkare från ett sjukhus i Gjövik besöker kirurgmottagningen på sjukhuset i Karlshamn för att se när kirurgklinikens personal sätter Aspire. 

Kirurgkliniken i Blekinge har störst erfarenhet med flest patienter som använder Aspiremetoden och har därför väckt intresse i omvärlden. Tidigare har en isländsk läkare lärt sig metoden här för att nu använda den på sjukhuset i Reykjavik och en dansk läkare som utbildades här praktiserar den på Privathospitalet på Mön sen 2015. Och nu är det norrmännens tur när läkarna studerar metoden på sjukhuset i Karlshamn.

- Det är glädjande att vår metod för behandling av övervikt har rönt så stort intresse , säger överläkare Henrik Forssell som införde metoden i Blekinge.

Alternativ till andra metoder

Aspiremetoden erbjuds kraftigt överviktiga patienter med ett BMI över 35 och komplikationer av sin övervikt, som hjärtproblem, ledbesvär eller diabetes. En PEG (ett rör) sätts in genom buken och in i magsäcken vilket gör det möjligt för patienten att en tid efter måltiden tömma ut en tredjedel av innehållet. I metoden ingår också en tuggskola och webbaserad kognitiv beteendeterapi. Sedan januari har Blekingesjukhuset infört Aspiremetoden som ett alternativ till andra kirurgiska behandlingar såsom exempelvis GBP (Gastric Bypass Procedure) som erbjuds mot sjuklig fetma. Vid GBP kopplas större delen av magsäcken bort och en liten magficka konstrueras.

- Aspiremetoden är jämfört med GBP ett mycket mindre omfattande ingrepp och görs polikliniskt vid en gastroskopi, det förändrar inte anatomin i buken och går att återställa helt och hållet, förklarar Henrik Forssell.

Blekingesjukhuset startade behandlingarna med Aspiremetoden redan 2012 som ett forskningsprojekt. Metoden visade sig framgångsrik, patienterna fick en viktnedgång på 20 – 25 kilo redan första året. 2014 startade en ny studie där patienter som genomgår Aspire respektive GBP jämförs. Resultaten hittills visar att patienter som gått igenom en GBP går ner lite mer i vikt än Aspirepatienterna under första året, men GBP-patienterna har en tendens att åter gå upp i vikt igen enligt det nationella kvalitetsregistret.

- Det är bra att det nu finns flera fungerande metoder att behandla sjuklig övervikt. En del behöver opereras för sin övervikt och andra, som inte vill eller vågar bli opererade, kan istället använda Aspiremetoden, avslutar Henrik Forssell.

Senast uppdaterad 2016-05-03 09:21:45 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Henrik Forssell Henrik Forssell Överläkare Kirurgkliniken 0455-73 44 99
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90