Antibiotikaresistens ökar dramatiskt – ett hot mot liv, hälsa och effektiv sjukvård

2016-11-18

Antalet patienter med multiresistenta bakterier i Blekinge har ökat kraftigt under år 2016. Det visar den senaste statistiken för året.

- Vi kommer att se mer än en fördubbling av antalet fall 2016 jämfört med 2015, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Anledningen till att antalet patienter med multiresistenta bakterier ökar är en för hög användning av antibiotika, bland både människor och djur. Det är en utveckling som Blekinge delar med resten landet, och övriga världen där situationen ser ännu värre ut.

- Situationen är mycket allvarlig. Vi har redan idag problem med att behandla vissa infektioner där antibiotika inte hjälper. Om vi inte vänder utvecklingen av multiresistenta bakterier kommer vi bland annat få se en ökad barnadödlighet och inte kunna genomföra cancerbehandlingar eller operera höfter, säger Bengt Wittesjö.

Minskad förskrivning i hela landet

Under de senaste åren har receptförskrivningen av antibiotika minskat i hela landet. Men trots den positiva utvecklingen har inte det nationella målet med 250 recept per 1000 invånare nåtts. I Blekinge ligger vi just nu på drygt 300 recept per 1000 invånare, vilket är något bättre än riksgenomsnittet.

- Även om trenden är positiv överlag ser vi tyvärr inte samma utveckling inom slutenvården. Varför det är så är svårt att säga, men det något som vi behöver arbeta vidare med, säger Bengt Wittesjö.

Flera åtgärder krävs

Det bästa sättet att minska risken för spridning av multiresistenta bakterier är minskad antibiotikaförskrivning och bättre uppföljning inom både primärvård och sjukhusvård. Men alla kan bidra till att antibiotika ska fungera även i framtiden och när det verkligen gäller. Det gör du genom att göra kloka val i din vardag:

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket.
  • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, till exempel genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.

Senast uppdaterad 2016-11-18 10:34:07 av Oscar Larsson

Kontakt för journalister

Bengt Wittesjö Bengt Wittesjö Smittskyddsläkare och hygienöverläkare Blekingesjukhuset 0455-73 44 29 och 0734-47 10 45
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90