Lex Maria-anmälningar med anledning av självmord

2016-03-14

En patient som besökt en vårdcentral i Blekinge för vård, begick självmord en vecka efter besöket. Två patienter som fick psykiatrisk öppenvård begick självmord under sommaren respektive hösten 2015. Landstinget Blekinge anmäler nu händelserna till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria. 

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Självmord där den avlidne har haft kontakt med vården inom fyra veckor före dödsfallet ska alltid anmälas. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-03-14 13:10:04 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare, studierektor Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Peter Valverius Peter Valverius Chefläkare Psykiatrin och habiliteringen 0455-73 60 24 och 0734-47 16 25
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90