Lex Maria-anmälan om infekterad venkateter

2016-05-04

Landstinget Blekinge anmäler brister i hanteringen av en central venkateter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En kvinna i 50-årsåldern fick denna typ av kateter i samband med vård på Blekingesjukhuset tidigare i år. Skötseln av katetern följde inte rutinerna och kvinnan drabbades av en infektion.

En central venkateter kan behövas för svårt sjuka patienter som inte kan få infusioner och vätska på annat sätt. Det finns rutiner för hur de ska skötas för att förhindra infektioner, men i det aktuella fallet följdes inte dessa. Händelsen har nu utretts och bedöms ha medfört en allvarlig vårdskada varför landstinget gör en lex Maria-anmälan till IVO.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-05-04 12:04:08 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90