Lex Maria-anmälan om missad plats på väntelista

2016-05-10

En man i 60-årsåldern skulle få tid för kontroll av sitt ögontryck i november 2015. När han själv ringde sjukhuset i mars 2016 upptäcktes att han aldrig blivit uppsatt på väntelistan. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Behovet av återbesök fanns dikterat och noterat i patientjournalen i enlighet med klinikens rutiner. Av oklar anledning blev dock aldrig det planerade återbesöket registrerat på väntelistan. När patienten till slut kom på kontroll var ögontrycket förhöjt och behandling sattes in. Händelsen bedöms som en risk för allvarlig vårdskada varför anmälan till IVO görs.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-05-10 13:18:10 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90