Lex Maria-anmälan om försenad diagnos av urinblåsecancer

2016-07-11

Det dröjde ett år innan en patient som sökt för blod i urinen remitterades till undersökning av urinblåsan för att kontrollera om det kunde vara cancer. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En man i 70-årsåldern sökte hjälp på jourcentralen för sveda i urinvägarna och synligt blod i urinen. Han fick behandling för en eventuell urinvägsinfektion men också instruktionen att efter helgen kontakta sin vårdcentral för vidare utredning. På vårdcentralen behandlades han för ett flertal möjliga orsaker till svedan. Inte förrän drygt ett år senare skickades remiss för undersökning av urinblåsan och i samband med denna upptäcktes en cancer i urinblåsan. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 

Senast uppdaterad 2016-07-11 13:09:11 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare, studierektor Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90