Lex Maria-anmälan om trycksår

2016-08-30

Landstinget Blekinge anmäler vården av en kvinna i 60-årsåldern med trycksår till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kvinnan hade en spridd cancersjukdom och svårigheter att röra sig när hon kom till Blekingesjukhuset för att erhålla bättre smärtlindring. Hon hade redan då också utvecklat ett mindre trycksår. Under vårdtiden fick hon ännu svårare att röra sig och trycksåret blev betydligt mer omfattande och besvärligt att hantera. När hon lämnade sjukhuset hade hon ett stort sår som vållade henne problem fram till det att hon avled senare under våren.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-10-03 15:38:35 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90