Lex Maria till följd av fel prioritering av patient

2016-07-27

Mannens tillstånd var allvarligt, men han blev i första skedet inte akutprioriterad. Nu anmäler Landstinget Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Ambulans tillkallades i början av denna sommar till en man i 70-årsåldern. Orsaken var tilltagande ryggbesvär och smärtor. Under ambulansfärden till Blekingesjukhuset blev mannen påtagligt sämre. Blodtrycket sjönk, liksom mannens grad av medvetande. Vid ankomsten till akutmottagningen blev patienten inte akutprioriterad och han placerades på ett undersökningsrum. En sjuksköterska uppfattade dock snabbt att hans tillstånd var allvarligt och läkare tillkallades.

Mannen flyttades till rum med möjligheter för mer akut vård och han flyttades därefter snart till intensivvårdsavdelningen. Orsaken till patientens tillstånd var en akut njursvikt.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-07-27 10:23:18 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18