Lex Maria-anmälan om att fel tand drogs ut

2016-11-15

Landstinget Blekinge anmäler en händelse då fel tand drogs ut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

En patient sökte i början av hösten akut till folktandvården på grund av besvär från en tand framtill i underkäken. När patienten kom tillbaka dagen efter för att avlägsna tanden förväxlade tandläkaren den med en granntand vilket ledde till att fel tand drogs ut. Den felaktigt avlägsnade tanden sattes snabbt tillbaka på sin plats och rätt tand avlägsnades. Patienten får nu behandling så att den felaktigt avlägsnade tanden ska gå att behålla.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-11-15 13:12:09 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Håkan Bergevi Håkan Bergevi Förvaltningschef Folktandvården 0455-73 64 00 och 0734-47 17 45
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90