Lex Maria-anmälan om skadat stämband

2016-05-17

Landstinget Blekinge lex Maria- anmäler en händelse i samband med en operation, som fick allvarliga följder för patienten, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Operationen som utfördes våren 2016 rörde en flicka i 5-årsåldern som besvärades av en godartad cysta på halsen. Vid operationen gjordes en felbedömning av brosk- och benstrukturer varvid sköldbrosket felaktigt hölls fast med en operationsklämma och ett litet snitt gjordes i brosket. I samband med detta skadades det ena stämbandets fäste till sköldbrosket. Flickan fick föras till regionsjukhuset i Lund för ytterligare operation. Hennes röst har ännu inte återhämtat sig.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-05-17 13:02:05 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90