Lex Maria om smärtbehandling

2016-12-21

En kvinna i 40-årsåldern med mycket besvärlig smärtproblematik fick trots avancerad behandling svåra smärtgenombrott. Behandlingen bestod bland annat av tillförsel av smärtlindrande läkemedel till ryggmärgskanalen. När kvinnan drabbades av smärtattackerna uppstod osäkerhet kring om hon fått rätt mängd läkemedel via den pump hon hade.

Behandlingen har utretts och funktionen av pumpen kontrollerats. Den fungerade väl, men utredningen har lyft fram möjligheter till förbättrad kontroll. Genomförd utredning skickas nu till Inspektionen för vård och omsorg i form av en anmälan enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-12-22 12:53:10 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90