Lex Maria-anmälan om fel sorts laxermedel inför röntgen

2016-10-14

Landstinget Blekinge anmäler ett misstag i samband med röntgenförberedelser till Inspektionen för vård och omsorg. Händelsen bakom anmälan rör en kvinna i 70-årsåldern och skedde under slutet av sommaren.

Kvinnan skulle genomgå en tjocktarmsröntgen. Då hon också är njursjuk lades hon in dagen före undersökningen för förberedelser. Av misstag fick hon inledningsvis en typ av laxermedel som inte ska ges vid nedsatt njurfunktion. Felet upptäcktes snabbt och fortsättningsvis fick hon rätt medel. Hennes blodvärden påverkades dock varför kvinnan fick stanna ett dygn extra på sjukhuset.

Misstaget skulle ha kunnat leda till en allvarlig påverkan av patienten varför händelsen anmäls enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-10-14 12:57:28 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90