Lex Maria-anmälan om missad remissuppföljning

2016-05-17

Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler en äldre händelse där remissuppföljningen har brustit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Händelsen rör en man i 60-årsåldern som sommaren 2015 remitterades till sjukhuset. I samband med besöket på akuten skrevs en remiss för röntgenundersökning som utfördes några veckor senare. En kopia på svaret ska skickas också till patientens distriktsläkare, men trots begäran gjordes inte detta. Läkaren som skrev remissen på sjukhuset slutade och det noterades aldrig att svaret behövde följas upp med ytterligare åtgärder.

Vid kontroll av medicinlistan fem månader senare upptäcktes röntgensvaret. Patienten blev då remitterad för fortsatt utredning. Fördröjningen inverkade inte på utgången, men bedömningen är att händelsen utgjorde en risk för allvarlig vårdskada varför landstinget gör en lex Maria-anmälan.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 

Senast uppdaterad 2016-05-17 13:08:56 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90