Lex Maria-anmälan om sen upptäckt av propp

2016-03-04

Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av att en patient som sökte hjälp för bensvullnad inte utreddes.

En kvinna i 70-årsåldern med ökad risk för att få propp i benet sökte hjälp för bensvullnad hos akutmottagningen och jourcentralen samma kväll, utan att några åtgärder vidtogs för vidare utredning. Inte heller efter att hon nästa dag per telefon kontaktat sin behandlande läkare inleddes någon utredning. Först efter ytterligare något dygn undersöktes hon och fick behandling för en propp i ena benet, en så kallad djup ven-trombos, i samband med annan behandling på sjukhus utanför Blekinge. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-03-04 13:30:44 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare, studierektor Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90