Lex Maria-anmälan om tillbud vid operation

2016-06-16

En man i 60-årsåldern gled av operationsbordet under pågående operation av ett höftledsbrott. Händelsen utspelade sig tidigare i våras på Blekingesjukhuset. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vid denna typ av operation används ofta ett sidostöd för att motverka att patienten kan tryckas åt sidan. Vid den aktuella operationen fanns det inte en sådan sidostödsplatta, vilket operatören inte var medveten om. När operatören fick problem under operationen och utövade tryck gled patienten av bordet. Efter fallet gjordes direkt en röntgenundersökning, som visade att det inte uppstått några skador på grund av fallet från operationsbordet.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-06-16 13:37:14 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90