Lex Maria om två fall av självmord

2016-12-29

Två patienter som hade kontakt med Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord tidigare under 2016. Landstinget Blekinge anmäler nu de båda händelserna till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Självmord där den avlidne har haft kontakt med vården inom fyra veckor före dödsfallet ka alltid anmälas enligt lex Maria.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården. 

Senast uppdaterad 2016-12-29 13:36:30 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Peter Valverius Peter Valverius Chefläkare Psykiatrin och habiliteringen 0455-73 60 24 och 0734-47 16 25
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18