Lex Maria-anmälan om oklarheter kring rutiner

2016-12-06

Landstinget Blekinge anmäler oklarheter i samband med vården av en man i 40-årsåldern som hämtades med ambulans till akutmottagningen. Anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Mannen insjuknade under oklara omständigheter och utan att exakt tidpunkt kunde fastställas. Det fanns misstankar om propp i hjärnan eller hjärnblödning. De rutiner som gäller vid sådana tillstånd följdes, men med vissa avsteg och det är detta som nu anmäles. Patienten fick behandling och han återhämtade sig väl.

Landstinget har nu utrett osäkerheten kring gällande rutiner och har vidtagit åtgärder för att förtydliga dem. Eftersom händelsen bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada anmäler Landstinget Blekinge nu det inträffade och skickar utredningen till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-12-06 12:57:15 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90