Lex Maria om utebliven information om efterkontroll

2016-03-22

Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler en händelse där Blekingesjukhuset inte fick besked om behovet av kontroll efter en operation.

Ögontrycket hos en man i 80 årsåldern krävde åtgärder på regionsjukhus. Ögonläkaren i Karlskrona remitterade därför mannen i början av året och han blev snart därpå opererad. Patienten fick då muntligt besked om att han behövde kontrolleras i Karlskrona två veckor senare, men kliniken i Karlskrona blev inte informerad om detta.

När patienten efter drygt tre veckor själv hörde av sig och undrade om återbesök togs kontakt med regionsjukhuset. Nu skickades information om genomförd operation och tänkt planering. Patienten hade vid kontrollen fortfarande för högt tryck och fördröjningen bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada varför Landstinget Blekinge nu anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäler för att lära

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-03-22 13:21:39 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90