Lex Maria-anmälan om missad undersökning

2016-02-08

Ett byte av läkare ledde till att ett svar från en undersökning blev liggande och en beställd undersökning inte utfördes. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

En kvinna i 70-årsåldern drabbades av blodpropp i benet sommaren 2015. Hon blev inlagd på sjukhuset för behandling och utredning. Behandlingen gick bra och hon kunde skrivas ut innan alla planerade röntgenundersökningar var utförda.

Efter utskrivningen fick hon sedan vänta länge på den beställda tarmröntgenundersökningen. När svaret kom till kliniken som hon legat på hade läkaren som skrivit remissen slutat. De rutiner som finns för att fånga upp svar när läkare slutat fungerade inte och felet upptäcktes först när kvinnan själv hörde av sig och undrade vad undersökningen visade.

Ytterligare en undersökning som rekommenderats har ännu inte kunnat genomföras på grund av patientens medicinska tillstånd. Landstinget Blekinge anmäler det inträffade enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg. Det som hänt bedöms utgöra en risk för allvarlig vårdskada.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-02-08 13:34:55 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90