Lex Maria-anmälan om sen åtgärd på akuten

2016-09-05

Landstinget Blekinge anmäler en fördröjd handläggning på akutmottagningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Händelsen inträffade för ungefär ett år sedan när en man i 60 årsåldern drabbades av plötslig intensiv huvudvärk med en tillfällig förlust av medvetandet.

När tillkallad ambulans lämnade av mannen på akutmottagningen var han vid medvetande men hade kvar sin huvudvärk. Sjukhistorien pekade på en typ av hjärnblödning som kräver snabb insats. Men det dröjde flera timmar innan mannen undersöktes och röntgades. Han visade sig ha en hjärnblödning och fördes akut vidare till Lund för fortsatt vård.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-09-05 12:46:29 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90