Sen upptäckt av hjärtinfarkt

2016-09-19

Trots att kvinnan i 80-årsåldern visade tecken på hjärtinfarkt dröjde behandlingen. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

När kvinnan kom till akuten hade hon besvärats av illamående sedan många timmar tillbaka. Inledningsvis bedömdes hon kunna vänta på en läkarbedömning. Den aktuella kvällen var det ovanligt många svårt sjuka patienter på akuten. När kvinnan försämrades tillkallades en läkare.

Det togs då prover och EKG, men handläggande läkare reagerade inte omedelbart på resultaten av dessa undersökningar trots att det fanns tecken på en hjärtinfarkt. När en mer erfaren läkare tog över upptäcktes att kvinnan hade en hjärtinfarkt och nödvändig behandling sattes in. Kvinnan avled några dagar senare på sjukhuset.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 

Senast uppdaterad 2016-09-19 12:45:13 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90