Lex Maria-anmälan om felbedömning

2016-11-09

Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en händelse rörande en ambulanstransport som ligger två år tillbaka i tiden.

En ambulans larmades hem till en man i 80-årsåldern med bröstsmärtor. När ambulansen kom till platsen uppgav mannen inga smärtor längre och bedömdes kunna stanna kvar hemma. Några timmar senare fick han problem igen och ny ambulans tillkallades. Han fick nu följa med till sjukhuset där det visade sig att det fanns tecken på hjärtinfarkt.

Det har dröjt innan händelsen blivit känd, men den har nu utretts och bedömningen är att patienten borde tagits med till sjukhuset redan vid den första kontakten.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-11-10 13:13:08 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90