Lex Maria-anmälan om bristande kommunikation

2016-10-20

Brister i kommunikationen ledde till att en kvinna med blödningar fick vänta på behandling. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Kvinnan i 30-årsåldern kom under sensommaren i ambulans till akuten med blödningar på grund av ett pågående missfall tidigt i graviditeten. När personalen kallade på jourläkaren så brast kommunikationen och det dröjde innan läkaren kom till akuten, vilket ledde till att kvinnans tillstånd under tiden försämrades.

Anledningen till att det dröjde var att läkaren samtidigt var upptagen med en annan patient till följd av en akut händelse. När läkaren väl kom behandlades kvinnans blödning och hon kunde efter ett och ett halvt dygn på sjukhuset åka hem.

Händelsen har nu utretts och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg på grund av bristerna i kommunikationen.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-10-20 13:06:11 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90