Lex Maria-anmälan om blindtarmsinflammation

2016-06-13

Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande behandlingen av en blindtarmsinflammation.

Kräkningar, illamående och ont i magen gjorde att en tonårsflicka sökte hjälp på akuten på sjukhuset tillsammans med sin mor i vintras. Bedömande sjuksköterska uppfattade tillståndet som maginfluensa så flickan fick rådet att återkomma om hon blev sämre. Tre dagar senare kom hon tillbaka och nu ställdes diagnosen blindtarmsinflammation.

Landstinget Blekinge anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg då även det fortsatta förloppet blev komplicerat. Vid operationen tillstötte komplikationer och en vecka senare fick flickan opereras igen till följd av en spridd infektion. Hon har sedan haft besvär även under våren som en följd av det komplicerade förloppet.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-06-13 13:38:17 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90