Lex Maria-anmälningar om skadat finger och stopp i shunt

2016-02-23

Landstinget Blekinge anmäler två olika händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I det första fallet rör det sig om en man i 30-årsåldern som skurit sig i fingret. Sårskadan bedömdes vid akutmottagningen av en läkare som ytlig. Läkaren som gjorde bedömningen är inte ortoped vid akutmottagning. Senare visade det sig att patienten hade en skada på en fingersena som gör att han har svårt att böja sitt finger och nu behöver hjälp av handkirurg.

Stopp i shunt

Den andra händelsen rör en pojke i 10-årsåldern med en så kallad shunt som ska avlasta tryck på hjärnan genom att dränera vätska. Våren 2015 sökte familjen vård då pojken hade symtom som kräkningar, trötthet och sämre aptit. Shunten undersöktes men föreföll fungera. När pojken kom en tredje gång upptäcktes efter röntgen att det var stopp i shunten och han fick föras akut till neurokirurgen i Lund där felet kunde åtgärdas.

Anmäls för att lära av misstagen

Händelserna är nu utredda och skickas till Inspektionen för vård och omsorgs som lex Maria-anmälningar. Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2016-02-23 14:24:23 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90