Lex Maria 2016

 • Lex Maria om självmord

  2016-04-04 Lex Maria

  En patient som hade kontakt med Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria om försenad uppföljning av blodprov

  2016-04-04 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en händelse med försenad uppföljning av ett akut blodprov till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Händelsen inträffade på en vårdavdelning på Blekingesjukhuset i februari i år.

 • Lex Maria om utebliven information om efterkontroll

  2016-03-22 Lex Maria

  Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler en händelse där Blekingesjukhuset inte fick besked om behovet av kontroll efter en operation.

 • Lex Maria-anmälningar med anledning av självmord

  2016-03-14 Lex Maria

  En patient som besökt en vårdcentral i Blekinge för vård, begick självmord en vecka efter besöket. Två patienter som fick psykiatrisk öppenvård begick självmord under sommaren respektive hösten 2015. Landstinget Blekinge anmäler nu hände...

 • Lex Maria-anmälan om sen upptäckt av propp

  2016-03-04 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av att en patient som sökte hjälp för bensvullnad inte utreddes.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:24:02 av Sverker Berggren