Lex Maria 2016

 • Självmord anmäls enligt lex Maria

  2016-06-29 Lex Maria

  Två patienter som hade kontakt med två olika verksamheter inom Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord under våren 2016. Landstinget anmäler nu händelserna till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria med anledning av självmord

  2016-06-27 Lex Maria

  En patient som hade kontakt med barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård begick självmord. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om tillbud vid operation

  2016-06-16 Lex Maria

  En man i 60-årsåldern gled av operationsbordet under pågående operation av ett höftledsbrott. Händelsen utspelade sig tidigare i våras på Blekingesjukhuset. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade enligt lex Maria till Inspektione...

 • Lex Maria-anmälan om blindtarmsinflammation

  2016-06-13 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande behandlingen av en blindtarmsinflammation.

 • Lex Maria-anmälan om missad armskada

  2016-06-03 Lex Maria

  Blekingesjukhuset upptäckte inte alla skador vid undersökningen av en pojkes arm och anmäler därför händelsen till Inspektionen får vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. 

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:24:02 av Sverker Berggren