Lex Maria 2016

 • Sen upptäckt av hjärtinfarkt

  2016-09-19 Lex Maria

  Trots att kvinnan i 80-årsåldern visade tecken på hjärtinfarkt dröjde behandlingen. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om sen åtgärd på akuten

  2016-09-05 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en fördröjd handläggning på akutmottagningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Händelsen inträffade för ungefär ett år sedan när en man i 60 årsåldern drabbades av plötslig intensi...

 • Lex Maria-anmälan om trycksår

  2016-08-30 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler vården av en kvinna i 60-årsåldern med trycksår till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Lex Maria till följd av fel prioritering av patient

  2016-07-27 Lex Maria

  Mannens tillstånd var allvarligt, men han blev i första skedet inte akutprioriterad. Nu anmäler Landstinget Blekinge händelsen enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om försenad diagnos av urinblåsecancer

  2016-07-11 Lex Maria

  Det dröjde ett år innan en patient som sökt för blod i urinen remitterades till undersökning av urinblåsan för att kontrollera om det kunde vara cancer. Landstinget Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg...

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:24:02 av Sverker Berggren