Lex Maria 2016

 • Lex Maria-anmälan om att fel tand drogs ut

  2016-11-15 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler en händelse då fel tand drogs ut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om felbedömning

  2016-11-09 Lex Maria

  Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en händelse rörande en ambulanstransport som ligger två år tillbaka i tiden.

 • Lex Maria-anmälan om bristande kommunikation

  2016-10-20 Lex Maria

  Brister i kommunikationen ledde till att en kvinna med blödningar fick vänta på behandling. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om fel sorts laxermedel inför röntgen

  2016-10-14 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler ett misstag i samband med röntgenförberedelser till Inspektionen för vård och omsorg. Händelsen bakom anmälan rör en kvinna i 70-årsåldern och skedde under slutet av sommaren.

 • Självmord anmäls enligt lex Maria

  2016-09-19 Lex Maria

  En patient som hade kontakt med Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:24:02 av Sverker Berggren