Lex Maria 2016

 • Lex Maria om två fall av självmord

  2016-12-29 Lex Maria, Pressmeddelande

  Två patienter som hade kontakt med Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord tidigare under 2016. Landstinget Blekinge anmäler nu de båda händelserna till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria om smärtbehandling

  2016-12-21 Lex Maria

  En kvinna i 40-årsåldern med mycket besvärlig smärtproblematik fick trots avancerad behandling svåra smärtgenombrott. Behandlingen bestod bland annat av tillförsel av smärtlindrande läkemedel till ryggmärgskanalen. När kvinnan drabbades ...

 • Lex Maria om missade bokningar

  2016-12-21 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler två händelser då bokningar av undersökning respektive provtagning inte blivit av till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Patienternas sjukdomstillstånd har inte försämrats på grund av detta.

 • Självmord anmäls enligt lex Maria

  2016-12-06 Lex Maria

  En patient som hade kontakt med Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om oklarheter kring rutiner

  2016-12-06 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler oklarheter i samband med vården av en man i 40-årsåldern som hämtades med ambulans till akutmottagningen. Anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:24:02 av Sverker Berggren