2016

 • Programplan godkänd

  2016-03-29 Nyhet

  Landstingsstyrelsen ställde sig i dag bakom programplanen för Framtidens hälso- och sjukvård. Planen skickades i februari på återremiss av landstingsfullmäktige och landstingsdirektören fick i uppdrag att komplettera den. Dagens beslut i...

 • Nu är det möjligt att läsa journalen via nätet

  2016-03-29 Nyhet, Pressmeddelande

  Nu är det möjligt för patienter att läsa journalinformation från Landstinget Blekinge via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 • Lex Maria om utebliven information om efterkontroll

  2016-03-22 Lex Maria

  Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler en händelse där Blekingesjukhuset inte fick besked om behovet av kontroll efter en operation.

 • Blekinge är bäst i landet när det gäller vård av prostatacancer

  2016-03-18 Nyhet, Pressmeddelande

  Landstinget Blekinge är bäst i landet när det gäller väntetider för prostatacancerpatienter. Från remiss till behandling är tiden 120 dagar. Mediantiden för landet i sin helhet var 166 dagar. 

 • Tillgängligare akutsjukvård med bedömningsbilar

  2016-03-16 Nyhet, Pressmeddelande

  Sedan den 24 februari i år har landstingets första bedömningsbilar varit aktiva. Målet med bedömningsbilarna är att frigöra ambulanser, samt öka tillgängligheten till akutsjukvård i länet. 

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:23:20 av Sverker Berggren