Högre tilltro till jämlik vård

2015-03-19

Blekingarna avstår inte från att söka vård när de behöver den. 88 procent söker vård när de behöver sjukvård och det är den högsta siffran i landet. Det är ett av resultaten i Vårdbarometern 2014, en undersökning där medborgare i Sveriges 21 landsting ringdes upp och fick svara på frågor om hur de uppfattar vården.

Blekingarna har också större tilltro till att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov än invånarna i övriga delar av landet. 64 procent svarade ja på frågan om man uppfattade att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov. Det är 10 procentenheter mer än riksgenomsnittet och en märkbar förbättring sedan föregående mätning 2013 då 57 procent svarade ja på frågan.

- Det är ett kvitto på att det finns ett förtroende för hälso- och sjukvården i Blekinge, säger landstingsdirektör Peter Lilja. Att vi har de bästa resultaten i landet innebär dock inte att vi nöjer oss med det. 64 procent är en för låg siffra även om den är högst i landet. Detta kommer vi att arbeta vidare med, konstaterar Peter Lilja.

De som inte trodde att vården ges på lika villkor pekade ut faktorer som ålder, socioekonomiska förutsättningar och förmågan att tala för sig som orsaker.

Bättre tillgång till vård

Det har blivit något fler invånare i Blekinge än tidigare som tycker att de har tillgång till den sjukvård de behöver, 81 procent svarade den här gången ja på den frågan. När det gäller hur tillgången skulle kunna bli ännu bättre anger de flesta kortare väntetider. 68 procent av de svarande tycker att väntetiden till vårdcentralen är rimlig medan 48 procent tycker att väntetiden till sjukhuset är rimlig. Båda de resultaten är bättre än genomsnittet för riket.

Även när det gäller förtroendet för vårdcentralerna har Blekinge bättre resultat än riksgenomsnittet. 69 procent av blekingarna har förtroende för vårdcentralen och det är en liten ökning sedan föregående mätning. Däremot tycker hela 21 procent att det brister i kontinuiteten, det vill säga möjligheten att få träffa samma läkare eller sjuksköterska vid sina besök på vårdcentralen. Det är en kraftig uppgång sedan tidigare mätning och en högre andel än genomsnittet för riket. Fler blekingar än tidigare anger också möjligheten att få träffa samma läkare eller sjuksköterska som viktig för valet av vårdcentral.

---
Vårdbarometern 2014 genomfördes som en telefonundersökning under våren och hösten förra året, då totalt 41 810 personer i hela landet fick svara på ett fyrtiotal frågor om sin syn på vården. I Blekinge tillfrågades 1 000 personer. Läs mer om undersökningen på www.vardbarometern.se.

 

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:11 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Elisabeth Andersson Hälso- och sjukvårdsstrateg Avdelningen för kunskapsstöd 0455-73 41 22
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91