Treårigt projekt om kultur och hälsa går i mål

2015-12-01

Kultur, motion och gemenskap gynnar hälsan för människor med psykisk funktionsnedsättning. Den slutsatsen drar projektet Kultur och hälsa, som onsdagen den 2 december knyter ihop säcken med ett slutseminarium i Karlshamn. 

Under projektet har invånare i Blekinge med psykisk funktionsnedsättning deltagit i gruppaktiviteter med inriktning på kultur, natur eller kost och motion. Syftet med projektet har varit att visa hur aktiviteterna påverkar livskvalitet, hälsa och möjlighet till återhämtning.

Deltagarna har vittnat om att aktiviteterna gett trygghet och sammanhållning, att deltagarna vågat utmana sig själva, mått bättre och blivit mer aktiva även utanför gruppaktiviteterna. Skattningar som deltagarna gjort tyder också på att ångest och depression minskade efter en termins gruppaktiviteter.

Kultur och hälsa har drivits i samverkan mellan psykiatrin och socialpsykiatrin i Blekinge. 

Massmedierna välkomna

Massmedierna hälsas härmed välkomna att närvara vid slutseminariet på Kreativum i Karlshamn, onsdagen den 2 december (läs mer i bifogat program).

Program

För mer information om konferensen och projektet

Lotta Persson, 0734-47 16 67

Senast uppdaterad 2015-12-01 11:13:59 av Jens Lindell