Pressmeddelande 2015

 • Sjuktransporter i östra skärgården med sjötaxi

  2015-03-24 Nyhet, Pressmeddelande

  Landstinget tecknar avtal med Karlskrona Sjötaxi för att säkerställa sjuktransporterna i östra skärgården och till Aspö. Det innebär att befolkningen i området även i fortsättningen är garanterad sjuktransport när de blir akut sjuka.

 • Högre tilltro till jämlik vård

  2015-03-19 Nyhet, Pressmeddelande

  Blekingarna avstår inte från att söka vård när de behöver den. 88 procent söker vård när de behöver sjukvård och det är den högsta siffran i landet. Det är ett av resultaten i Vårdbarometern 2014, en undersökning där medborgare i Sverige...

 • Ralph Harlid ny planeringsdirektör

  2015-03-16 Nyhet, Pressmeddelande

  Ralph Harlid blir ny planeringsdirektör i Landstinget Blekinge. Det beslutet tog idag landstingsstyrelsen. Ralph Harlid som för närvarande är beställardirektör i Västra Götalandsregionen tillträder sin nya tjänst den 1 september.

 • Bra bemötande på vårdcentralerna

  2015-03-04 Nyhet, Pressmeddelande

  Patienterna i Blekinge gillar hur de blir bemötta på vårdcentralen. Det är ett av resultaten i Nationella Patientenkätens mellanårsmätning, som den här gången handlade om besöken på vårdcentralerna.

 • Nu kan även äldre få en ny hjärtklaff

  2015-02-24 Nyhet, Pressmeddelande

  En ny behandlingsmetod gör att gamla och sjuka kan få nya hjärtklaffar, även om de är för svaga för en traditionell hjärtoperation där man öppnar bröstkorgen. Blekingesjukhuset har, som det första sjukhuset utanför universitetssjukhusen,...

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:24:40 av Sverker Berggren