Lex Maria 2015

 • Lex Maria om missat läkemedel

  2015-03-31 Lex Maria

  En serie händelser i vården av en 70-årig man ledde till att han inte fick sitt läkemedel och därför drabbades av allvarliga komplikationer. Patienten är nu bättre och utskriven från sjukhuset men landstinget gör en lex Maria-anmälan.

 • Lex Maria om allergi vid lokalbedövning

  2015-02-25 Lex Maria

  Patienten upplyste sin läkare inför operationen om att han tidigare reagerat kraftigt på lokalbedövningsmedel. Uppgiften fanns också i journalen. Läkaren valde ändå att ge en mindre dos lokalbedövning. Resultatet blev en allvarlig allerg...

 • Lex Maria-anmälan gällande ryggbedövning

  2015-02-23 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), gällande hanteringen av en ryggbedövning som orsakade en infektion med svåra konsekvenser för patienten.

 • Lex Maria om förlorad testikel

  2015-02-06 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan gällande vården av en 14-årig pojke vars ena testikel inte gick att rädda.

 • Självmord anmäls enligt lex Maria

  2015-02-03 Lex Maria

  En patient som vårdats i Landstinget Blekinges psykiatriska slutenvård begick senare självmord. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:25:15 av Sverker Berggren