Lex Maria 2015

 • Självmord anmäls för granskning

  2015-07-27 Lex Maria

  Två patienter, oberoende av varandra, som besökt två olika vårdcentraler i Blekinge begick självmord mindre än fyra veckor efter besöken. Landstinget Blekinge anmäler nu händelserna till Inspektionen för vård och omsorg för granskning.

 • Lex Maria om fördröjd provanalys

  2015-06-30 Lex Maria

  Ett blodprov som kom till laboratoriet på Blekingesjukhuset kunde inte analyseras rutinmässigt utan behövde granskas av en biomedicinsk analytiker. Arbetsbelastningen var dock så hög att analysen fick vänta. Nästa dag var en helgdag och ...

 • Lex Maria om fördröjd cancerdiagnos

  2015-06-25 Lex Maria

  Kvinnan hade vid flera tillfällen kontakt med vården på grund av buksmärtor. Men det var först när hon sökte akut några månader senare som det upptäcktes att hon hade cancer. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

 • Självmord anmäls enligt lex Maria

  2015-06-18 Lex Maria

  En patient som hade kontakt med Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Tre lex Maria-anmälningar

  2015-06-11 Lex Maria

  Landstinget Blekinge lex Maria-anmäler tre olika händelser i vården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:25:15 av Sverker Berggren