Lex Maria 2015

 • Lex Maria-anmälan om patient som togs till fel sjukhus

  2015-09-17 Lex Maria

  Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan med anledning av att en patient inte fördes till rätt sjukhus utifrån de skador hon fått.

 • Röntgensvar ledde inte till de åtgärder som behövdes

  2015-09-07 Lex Maria

  Ett röntgensvar som visade tydliga tecken på cancer i lungan signerades utan att några åtgärder vidtogs. Därmed försvann röntgensvaret från bevakningslistan utan att patienten fick en remiss till lungmottagningen för vidare utredning. Mi...

 • Lex Maria om kvinna som fick sin diagnos fördröjd

  2015-08-26 Lex Maria

  Under våren larmades en ambulans till en kvinna i 40-årsåldern. Kvinnan hade en känd psykiatrisk sjukdom och hittades nu liggande i hemmet. Ambulanspersonalen uppfattade att det kunde röra sig om en propp eller blödning i hjärnan och för...

 • Lex Maria om patient som begick självmord

  2015-08-17 Lex Maria

  En dryg vecka efter besöket på Blekingesjukhuset begick patienten självmord. Socialstyrelsens författning föreskriver att självmord som sker inom fyra veckor efter senaste vårdkontakt ska anmälas enligt lex Maria.

 • Lex Maria om patient som gick vilse

  2015-08-13 Lex Maria

  Mannen skulle gå på toaletten och sade att han själv hittade till den avdelning där han skulle få vård. I stället gick han vilse. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:25:15 av Sverker Berggren