Lex Maria 2015

 • Lex Maria-anmälningar om propp och skadat finger

  2015-12-16 Lex Maria

  Landstinget Blekinge anmäler två olika händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

 • Lex Maria om vriden testikel

  2015-11-25 Lex Maria

  Blekingesjukhuset gör en lex Maria-anmälan med anledning av att det dröjde innan man upptäckte och därmed opererade en vriden testikel på en åttaårig pojke.

 • Självmord anmäls enligt lex Maria

  2015-11-17 Lex Maria

  En patient som hade kontakt med Landstinget Blekinges psykiatriska öppenvård begick självmord. Landstinget anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria om lång väntan på kontroll

  2015-10-19 Lex Maria

  En man i 40- årsåldern, som på grund av sin grundsjukdom riskerade försämrad syn, skulle ha kallats till ny ögonkontroll i december 2014. Han fick dock inte kallelse till den kontrollen förrän i juli 2015. När ögonen väl undersöktes hade...

 • Lex Maria om självmord

  2015-10-13 Lex Maria

  Under pågående psykiatrisk öppenvårdskontakt begick en patient självmord. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Senast uppdaterad 2017-10-30 10:25:15 av Sverker Berggren