Lex Maria-anmälningar om propp och skadat finger

2015-12-16

Landstinget Blekinge anmäler två olika händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

I samband med ett midsommarfirande 2015 insjuknade en man i 50-årsåldern med kramper och halvsidig svaghet. Han fördes med ambulans till Blekingesjukhuset och blev där snabbt bättre. Skiktröntgen av hjärnan kunde inte påvisa någon propp eller blödning och patienten fick åka hem samma dag. Han hade dock fortsatt symtom och återkom efter några dagar till sjukhuset. En ny skiktröntgen visade att en bild som vid propp nu hade utvecklats i hjärnan och dessutom upptäcktes förändringar på halskärlen som kunde förklara proppbildningen. Mannen blev senare kärlkirurgiskt opererad.

Skadat finger

Landstinget Blekinge anmäler också en händelse sommaren 2014 då en 4-årig flicka skar sig på ett finger. Flickans sår syddes efter en inspektion. Vid det tillfället upptäcktes inga skador på senorna, men det visade sig några veckor senare att flickan inte kunde böja på fingret. Hon fick då remiss till handkirurgen för uppföljning och operationer.

Rutinen vid denna typ av skador kommer nu att ändras till en mer aktiv uppföljning och planerade återbesök, enligt förslag som framkommit i den utredning som gjorts med anledning av händelsen.

Anmäler för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-12-16 13:32:30 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90