Lex Maria om förlorad testikel

2015-02-06

Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan gällande vården av en 14-årig pojke vars ena testikel inte gick att rädda.

Pojken drabbades av akuta smärtor i sin vänstra testikel, men när han samma dag hade kontakt med vårdcentralen hade smärtorna i pungen gått över. Han hade dock fortfarande värk i magen och mådde illa. Eftersom det kunde vara maginfluensa fick pojken rådet att vila men kontakta sjukvårdsrådgivningen om smärtorna skulle återkomma.

Ett och ett halvt dygn senare återkom smärtorna och pojken togs direkt till akutmottagningen där han opererades akut. Tyvärr visade det sig att den smärtande testikeln inte gick att rädda, då den hade slutat att fungera på grund av att blodtillförseln upphört något dygn tidigare.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:12 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Stefan Persson Stefan Persson Chefläkare Primärvården 0455-73 54 16 och 0734-47 10 20
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90