Lex Maria-anmälan gällande ryggbedövning

2015-02-23

Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), gällande hanteringen av en ryggbedövning som orsakade en infektion med svåra konsekvenser för patienten.

En kvinna i 30-årsåldern med en lång tids smärtproblem opererades under hösten 2014. Efter operationen på Blekingesjukhuset tilltog smärtorna och kvinnan fick därför smärtlindrande medicin direkt in mot ryggmärgen via en tunn plastslang. Vid försök att minska på medicineringen fick hon åter ont varför beslut togs om att låta slangen vara kvar längre än normalt.

I början av 2015 utvecklade kvinnan under något dygn tecken på förlamning i båda benen. Det visade sig bero på en infektionssvullnad och kvinnan fick föras till regionsjukhus för neurokirurgisk operation. Förlamningen har efter operationen kvarstått men till viss del gått tillbaka.

Rutinerna har setts över

Landstinget Blekinge har utrett händelsen och beslutat anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Med anledning av det som skett har rutinerna vid längre tids användning av så kallad "ryggbedövning" setts över.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:11 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90