Lex Maria om avvikelse från rutiner

2015-01-27

En novembernatt förra året föll en man i 80-årsåldern i en trappa. Ambulans tillkallades och ambulanspersonalen konstaterade att 80-åringen hade sårskador. Han undersöktes också avseende andra skador och det beslutades att mannen behövde komma till sjukhus. Han försågs dock inte med nackkrage, vilket han enligt gällande rutin vid den här typen av tillbud borde ha fått.

När mannen kom till sjukhuset röntgades han och det visade sig att han hade skelettskador i nacken. Skadorna krävde ingen operation, men en längre tids användande av speciell halskrage. 80-åringen fick dock inga bestående men till följd av skelettskadorna.

Sjukhuset har gjort en utredning kring händelsen och funnit att det akuta omhändertagandet inte skedde enligt ambulanssjukvårdens rutiner. Då mannen utsattes för en risk för allvarlig skada skickar nu Landstinget Blekinge utredningen som en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:12 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90