Fortsatt förbud mot att använda bemanningsföretag

2015-12-14

Det rådande förbudet mot att använda bemanningsföretag i Landstinget Blekinge ska fortsätta att gälla även under hela nästa år. Det beslutade landstingsstyrelsen vid dagens sammanträde, den 14 december. Orsaken är att det tuffa ekonomiska läget väntas kvarstå.

I september i år fattade landstingsstyrelsen beslut om förbud mot att använda bemanningsföretag under resten av året. Nu kommer alltså beslutet att förlängas ett helt år. Eftersom alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar tillhör en nämnd behöver alla nämnder också fatta samma beslut som landstingsstyrelsen för att förbudet ska gälla i hela landstinget.

Underskott väntas vid årets slut

När det gäller landstingets ekonomi för i år visar den senaste prognosen, som i dag behandlades av landstingsstyrelsen, att landstinget kommer att ha ett underskott på 15,5 miljoner kronor vid årets slut. Detta trots ett antal åtgärder för att nå balans i ekonomin. För att säkra att landstingsstyrelsen ska får uppsikt över landstingets ekonomiska utveckling beslutade styrelsen i dag om en ny ordning för ekonomisk rapportering från och med nästa år.

Regelverk för journal via nätet

Med start till våren kommer Blekingeborna att kunna börja använda e-tjänsten journalen via nätet. Det innebär att du kommer att kunna läsa dina patientjournaler via säker inloggning på nätet. I dag fattade landstingsstyrelsen beslut om regelverket som styr vilken information landstinget ska göra tillgänglig i tjänsten.

Senast uppdaterad 2015-12-14 14:16:37 av Jens Lindell