Åtgärder för att trygga en god miljö på Trossö vårdcentral

2015-05-25

Landstinget Blekinge vidtar nu en rad åtgärder för att trygga en god miljö på Trossö vårdcentral i Karlskrona. Bakgrunden är att landstinget upptäckt fukt i vårdcentralens grund.

– En god och hälsosam miljö är givetvis mycket viktigt för patienter och medarbetare. Därför tar vi detta på största allvar, säger Rosmarie Nilsson, förvaltningschef för primärvården.

Sedan en tid tillbaka har några medarbetare på Trossö vårdcentral upplevt olika besvär, till exempel huvudvärk, nästäppa och rinnande ögon. Vid en genomgång av lokalerna har landstingets fastighetsavdelning upptäckt fukt i grunden. Fukten har uppstått sedan dagvatten runnit ned i grunden via stuprör i stället för att ledas ut till brunnar utomhus.

– Vi vet inte om medarbetarnas besvär är orsakade av fukten, men vi tar inga risker. Därför har vi inlett ett omfattande arbete med att gå igenom hela vårdcentralen och vidta olika åtgärder, säger Per Johansson, förvaltningschef för landstingsservice som är ansvarig för lokalförsörjningen.

Exempelvis har fastighetsavdelningen filmat och rensat dagvattenledningarna samt placerat ut avfuktare i husgrunden. Olika mätningar görs, prover har tagits och skickats på analys och landstinget inväntar de första svaren inom 14 dagar. Men i nuläget finns inga tecken på att fukten har spridit sig vidare i lokalerna.

Problem i vissa delar av fastigheten

Problemen är främst koncentrerade till begränsade delar av lokalerna. På exempelvis övervåningen, där mödrahälsovården finns, upplevs inga besvär.

Mot bakgrund av upptäckten har landstinget fattat beslutet att söka efter en ny tillfällig lokal parallellt som man vidtar olika åtgärder.

- Vi måste säkerställa en god miljö och innan vi har fullständig kännedom om konsekvenserna och exakt vilka åtgärder som ska vidtas är det bättre att vi är förberedda på att tillfälligt flytta verksamheten till en annan lokal om vi skulle behöva det, säger Per Johansson.

I nuläget är det inte klart med nya tillfälliga lokaler men så snart landstinget har hittat ett alternativ och ett sådant beslut fattas kommer alla patienter att få information om flytten.

Senast uppdaterad 2015-05-25 14:42:57 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Rosmarie Nilsson Rosmarie Nilsson Förvaltningschef Primärvården 0455-73 54 18 och 0734-47 12 93
Per Johansson Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice 0455-73 66 00 och 0734-47 18 50
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90