Sjuktransporter i östra skärgården med sjötaxi

2015-03-24

Landstinget tecknar avtal med Karlskrona Sjötaxi för att säkerställa sjuktransporterna i östra skärgården och till Aspö. Det innebär att befolkningen i området även i fortsättningen är garanterad sjuktransport när de blir akut sjuka.

- Det är skönt att vi kunnat lösa detta trots den korta tid vi haft på oss, säger Stefan Österström som är beredskapssamordnare på Landstinget Blekinge.

De organisationer som landstinget hittills har samarbetat med kan inte längre hjälpa till med sjuktransporter i samma utsträckning som tidigare. Sjöräddningssällskapet, som hittills skött merparten av sjuktransporterna i östra skärgården, kan efter den 1 april 2015 inte längre åta sig sådana uppdrag. Sjöräddningssällskapet fortsätter dock med sjuktransporterna i västra Blekinges skärgård. Sjöfartsverkets helikopter får bara användas i yttersta nödfall efter att verket stramat åt reglerna för helikopterns uppdrag.

Landstinget har därför arbetat för att hitta en snabb lösning som garanterar att befolkningen i östra skärgården och på Aspö har tillgång till sjuktransport när de behöver det. Karlskrona Sjötaxi har nu fått uppdraget som innebär ungefär 40 – 50 transporter om året, de flesta från Aspö som har den största bofasta befolkningen. Sjötaxin ska dygnet runt kunna vara på väg högst 25 minuter efter att larmet gått. Det är samma krav som ställdes på den tidigare organisationen. Båten de använder kan lätt ta ombord en bår som kan spännas fast och har plats för ambulanspersonalen att arbeta vid den.

Avtalet med Karlskrona Sjötaxi är ettårigt och har tagits fram för att i den uppkomna situationen snabbt kunna säkerställa sjuktransporterna.

- Nu börjar arbetet med en utredning som ska ta fram en permanent lösning för sjuktransporterna i Blekinges östra skärgårdsområden, säger Stefan Österström.

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:10 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Stefan Österström Säkerhetschef Kanslienheten, landstingsdirektörens stab
Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91