Samarbetet mellan sex regioner i södra Sverige utökas

2015-08-24

De ledande politikerna i södra Sverige har i dag beslutat att utveckla sitt samarbete inom ramen för en förening som kommer att heta Regionssamverkan Sydsverige. Det blev också klart att Region Halland och Region Jönköping går med i samarbetet.

– Det finns en enighet om att utveckla samarbetet mellan regioner, landsting, regionförbund och kommunförbund i de sex sydliga länen gällande södra Sveriges utveckling. Vi har samverkat i de fyra länen sedan 2012 och att nu även Halland och Jönköping ansluter är positivt, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och ordförande i den ideella föreningen.

Region Skåne blir permanent ordförande enligt de stadgar som formellt ska beslutas i medlemsorganisationerna och därefter gälla från 1 januari 2016.

 Utveckling av tidigare samarbete

Föreningen Regionsamverkan Sydsverige är en utveckling av det tidigare sydsvenska samarbetet SydSam. Föreningen kommer nu att samarbeta och samverka kring planer för regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Föreningen består av representanter från Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.

 Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

 För mer information kontakta

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare
Tel: 0725-99 76 04

Anders Henriksson (S)
Landstinget Kalmar län
Tel: 070-517 60 30

Kalle Sandström (S)
Landstinget Blekinge
Tel: 0734-47 10 11

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg
Tel: 0706-20 44 45

Håkan Jansson (M)
Region Jönköping
Tel: 0706-54 67 48

Dag Hultefors (M)
Region Halland
Tel: 0767-83 53 85

Senast uppdaterad 2015-08-25 09:10:18 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Kalle Sandström Kalle Sandström Landstingsråd (S) 0455-73 40 57 0734-47 10 11