Nya provtagningar efter förorenat vatten

2015-02-04

Nu erbjuds ytterligare personer i Ronneby och Kallinge att ta prover efter att de har druckit av förorenat vatten. Arbets- och miljömedicin i Lund vill nämligen göra en större studie och erbjuder därför fler invånare att ta prover.

Det var i december i fjol som det vattenverk som försörjer Kallinge med vatten stängdes sedan man upptäckt förhöjda halter av perfluorerade alkylsyror (PFAS). Perfluoererade alkylsyor ger inga akuta hälsoproblem men de lagras i kroppen. Att dricka vattnet under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter som påverkar sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret.

Du som inte har tagit prover tidigare är välkommen till vårdcentralen i Kallinge den 7-8 mars eller 18-19 april. Anmäl dig till Arbets- och miljömedicin i Lund för att få en tid. På www.ronneby.se/pfas och www.skane.se/labmedicin/amm finns länkar till en digital blankett. Anmälan kan också göras på telefon 046 - 17 31 85.

– Vi ser gärna att fler ungdomar och unga vuxna från hela Ronneby kommun tar blodprov, säger Kristina Jakobsson från Arbets- och miljömedicin i Lund. Detaljerade kartor över vilka områden som är berörda finns på biblioteket, i Stadshuset, hos Ronneby Miljö & Teknik AB och på www.ronneby.se/pfas 

Mer information om PFAS och pågående undersökningar finns på www.ronneby.se/pfas. Där finns också länkar till rapporter från Arbets- och miljömedicin. 

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:12 av Sverker Berggren