Nu ska Blekinges folkhälsopolicy bli verkstad

2015-05-25

Nu startar arbetet med att göra verkstad av Blekinges folkhälsopolicy. Onsdagen den 27 maj träffas ledande politiker och tjänstemän på Netport i Karlshamn i syfte att kicka igång det gemensamma folkhälsoarbetet i Blekinge.

Massmedierna hälsas härmed välkomna att delta vid seminariet, som pågår mellan 13.00 och 16.30.

Programpunkter
- Inledning och introduktion
- Våra prioriterade områden, korta föredrag med koppling till goda livsvillkor, psykisk hälsa, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel och hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor
- Hur styr våra beslut – behöver vi en informationsdiet?
- Vilka är barnen i risk?
- Utanförskapets pris?
- Avslutande reflektioner. Hur går vi vidare?

Senast uppdaterad 2015-05-25 16:08:48 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18