Hur står det till med din miljö?

2015-03-23

Denna vecka får 1800 blekingebor ett brev med frågor om huvudvärk, rinnande näsor, bullriga grannar och bilavgaser. Enkäten ska hjälpa oss att förstå hur miljön påverkar hur vi mår.

Frågorna till blekingeborna är en del av en nationell miljöhälsoundersökning som Folkhälsomyndigheten står bakom. Liknande undersökningar har genomförts vart fjärde år sedan 1999. Varannan gång handlar enkäten om vuxa och varannan gång om barn. Årets omgång rör vuxnas hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och elektromagnetiska fält.

Enkäten görs i syfte att förbättra hälsan i Blekinge. Dessutom vill man kunna förstärka miljöns positiva effekter ytterligare.

Informationen om befolkningen i Blekinge kommer att beaktas i samhällsplaneringen, och för att göra förbättringar i närmiljön när det gäller exempelvis buller och avgaser. Resultatet från undersökningen kommer också att påverka uppföljningen av Sveriges miljö- och folkhälsomål.

Camilla Schön, miljöstrateg på Landstinget Blekinge, uppmanar blekingeborna att svara på enkäten.

- Svaren är viktiga för att vi ska kunna kartlägga på vilket sätt miljön påverkar hur blekingeborna mår och hur vi kan förebygga negativ miljöpåverkan på människors hälsa. Frågorna riktar sig till vuxna och kan exempelvis handla om man kan sova med öppet fönster på grund av höga ljudnivåer eller hur man upplever luftkvalitén i sin bostad, säger hon.

 

 

Senast uppdaterad 2015-04-21 13:40:11 av Sverker Berggren