Lex Maria-anmälan om lång väntan på röntgen

2015-09-17

Landstinget Blekinge gör en lex Maria-anmälan med anledning av en händelse då en kvinna, med hänsyn till de symtom hon hade, fick vänta allt för länge på en skiktröntgenundersökning.

I april detta år uppsökte en kvinna i 80-årsåldern sjukhuset på grund av en blödning från mag-tarmkanalen. Någon förklaring till blödningen hittades inte när hon låg på sjukhuset. Fortsatt utredning visade att hennes tarmar var svårundersökta varför en skiktröntgen av tjocktarmen beställdes.

Den undersökningen fick hon vänta länge på och innan den kunde genomföras blev hon akut inlagd och opererad på grund av tarmvred. Det visade sig då att hon hade en tjocktarmscancer som bakomliggande orsak till besvären. Bedömningen är att väntetiden för röntgenundersökningen var allt för lång, utifrån de symtom och fynd som fanns. Händelsen bedöms som en allvarlig vårdskada och Landstinget Blekinge anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

 

Senast uppdaterad 2015-09-17 13:31:41 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90